NORWEGIANS FOR RON PAUL

Sunday, September 27, 2009

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.

I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.

Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.
I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.

Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til "Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv", og er enige i oppfordringen om å be be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Creative Commons License
Dette verk av Per Aage Pleym Christensen, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Carl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under enCreative CommonsNavngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.


The Peace Prize Nation for Ron Paul endorses this citizens' initiative against the EU Telecommunications Data Retention Directive, aiming at a Norwegian rejection of the directive. The language style chosen above and any language errors therein are the sole responsibility of the above-mentioned authors. Specifically, the Peace Prize Nation for Ron Paul does not endorse the use of the word democracy (demokrati(-ets)) in the text above.

Wednesday, July 15, 2009

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

En rekke bloggere og andre som er opptatt av personvern, sender i disse dager en klar melding til Regjeringen om at den må ta stilling og si nei til EUs datalagringsdirektiv. Personvern er en grunnleggende verdi i et fritt samfunn.

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Ifølge EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, Internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne er aldri før blitt brukt, men så har man neppe heller aldri tidligere stått overfor et direktiv som representerer en så stor trusel mot vårt samfunns grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Ikke å ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Liberaleren har oversikt over dem som støtter aksjonen. Den blir løpende oppdatert (dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, oppsumert, dag 6, dag 7, dag 8, dag 9).

Alle utfordres til å være med på aksjonen.

Donate to Schiff and Paul

Writes Peter Schiff:
I just wanted to let you know that I am now able to take online donations on my website www.schiffforsenate.com.

My decision to run is largely dependent on the level of early support and contributions I receive from people like you.  I have commissioned polling that shows this to be a winnable race and I am ready to make the personal and financial sacrifice to run, but now it's up to the people to show their support because no candidate can win this race alone.  Over the next several weeks we will be taking contributions at my website www.schiffforsenate.com, and weighing the public support for my candidacy.  If the support is there, I will answer the call.  However, if the public sentiment for my run is not there, I will return the contributions.

Free-market conservatives have an opportunity in 2010.  With your help and support, I believe this will be our generation's chance to make a difference for ourselves and our children. Join me. Show your support for free market principles by making a contribution on my website www.schiffforsenate.com.

It's time we made ourselves heard.
If you are qualified to make donations to U.S. political campaigns, please do consider making a donation.

Dr. Rand Paul, a son of Dr. Ron Paul, also has an exploratory committee for a U.S. Senate run. See his website, and please also consider making a donation to Rand Paul if you are qualified to do so.

Thursday, March 12, 2009

What Is Wrong with the Austrian Business Cycle Theory?

Our latest meetup was at Civita's seminar with Dr. George Cooper and his book The Origin of Financial Crises.

The talk, a couple of commentaries, and questions and answers were video taped.

Between 06:50 and 07:10 Dr. Cooper mentions the Austrian School of Economics:Between 06:20 and 09:22 you can hear my question and see and hear Dr. Cooper's response (he does not know what is wrong with the Austrian Business Cycle Theory):You can see the entire event here.