NORWEGIANS FOR RON PAUL

Wednesday, July 15, 2009

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

En rekke bloggere og andre som er opptatt av personvern, sender i disse dager en klar melding til Regjeringen om at den må ta stilling og si nei til EUs datalagringsdirektiv. Personvern er en grunnleggende verdi i et fritt samfunn.

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Ifølge EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, Internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne er aldri før blitt brukt, men så har man neppe heller aldri tidligere stått overfor et direktiv som representerer en så stor trusel mot vårt samfunns grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Ikke å ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Liberaleren har oversikt over dem som støtter aksjonen. Den blir løpende oppdatert (dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, oppsumert, dag 6, dag 7, dag 8, dag 9).

Alle utfordres til å være med på aksjonen.

Donate to Schiff and Paul

Writes Peter Schiff:
I just wanted to let you know that I am now able to take online donations on my website www.schiffforsenate.com.

My decision to run is largely dependent on the level of early support and contributions I receive from people like you.  I have commissioned polling that shows this to be a winnable race and I am ready to make the personal and financial sacrifice to run, but now it's up to the people to show their support because no candidate can win this race alone.  Over the next several weeks we will be taking contributions at my website www.schiffforsenate.com, and weighing the public support for my candidacy.  If the support is there, I will answer the call.  However, if the public sentiment for my run is not there, I will return the contributions.

Free-market conservatives have an opportunity in 2010.  With your help and support, I believe this will be our generation's chance to make a difference for ourselves and our children. Join me. Show your support for free market principles by making a contribution on my website www.schiffforsenate.com.

It's time we made ourselves heard.
If you are qualified to make donations to U.S. political campaigns, please do consider making a donation.

Dr. Rand Paul, a son of Dr. Ron Paul, also has an exploratory committee for a U.S. Senate run. See his website, and please also consider making a donation to Rand Paul if you are qualified to do so.